Battle of Domination

Voľné miesta:
17

Kedy

   7. októbra 2023 

Cena

€12,00 – €25,00

Príchod od: 16:00

MAX LIMIT 1,5J s 0,28g !!!

(400 FPS s 0,20g)
Pri večernej hre povinné svetlo na zbrani/tracer výhodou
– Vstup je povolený od 15+ reverz. Reverz si môžete stiahnuť v registračnom formulári
– V aréne je potrebné používať celotvárové ochranné prostriedky !
– Odporúčame aj kvalitné ochranné rukavice
– Spoločenské priestory sú vyhrievané a prispôsobené tak aby sa hráči mohli aj v zime pohodlne nastrojiť a odstrojiť.
AIRSOFTOVÉ PRAVIDLÁ CQB-SL

1. Porušenie bezpečnostných pravidiel sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry.

2. Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoje konanie.

3. Každý hráč je povinný starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie.

4. V spoločenskej miestnosti musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.

5. Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na ihrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom.

6. Je povolené používať len airsoftové zbrane. Výnimkou sú nože alebo meče, ktoré však smú byť použité len na úkony nesúvisiace so samotnou hrou.

7. Použitie pyrotechniky je zakázané. Je povolené používať iba granáty na green gas alebo na pohon CO2 bombičiek

8. Akýkoľvek fyzický útok na inú osobu počas AS akcie je zakázaný

9. Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore ktorý sa nachádza pri respawnoch ( Čierny testovací terč )

10. Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazeným BB sa neráta ako zásah.

11. Zásah do ľubovoľnej časti tela alebo jeho výstroje je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.

12. Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením, mám zásah !!! a aj zodvihnutím a mávaním rukou

13. Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť Reflexnou vestou

14. Každý hráč sa musí podvoliť verdiktu rozhodcu a vykonať jeho nariadenia

15. Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu ktorú nehrá

16. Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov.

17. Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol zneužitý v hre (napr. na krytie …).

18. Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto kde hru neovplyvňuje.

19. Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.

20. Za zásah sa počíta aj dotyk zbraňou alebo rukou, ak protihráč strelca nevidí. Za zásah sa počíta aj zvolanie ‚máš‘!!! vo vzdialenosti menšej ako dva metre.

21. Po zásahu do zbrane sa zbraň nesmie ďalej používať na streľbu. Je možné použiť záložnú alebo požičať si zbraň od živého spoluhráča. Zasiahnutá zbraň je opäť použiteľná až po vstupe na respawn

22. Streľba cez otvory menšie ako 30x 30cm je zakázaná !!!

23. V hre je povolená len mierená streľba ( hráč musí mieriť cez mieridlá a strieľať ) nie je povolená streľba od ruky bez mierenia !!!

Registrácia

Registrácia je uzavretá.

Registrovaním súhlasím s pravidlami a spracovaním osobných údajov výhradne na účely potrebné k hre.