Dead Rock: Zelená Línia

Info:

Dátum konania: 19.8.2023 sobota

Kapacita 100 hráčov + komparz


Hlavným cieľom hry bude obsadenie územia a držanie bodov „prečerpávacích staníc“, plnenie úloh od veliteľov a herných postáv nachádzajúcich sa v hernej zóne.

Harmonogram:
08:00 – 09:00 Registrácia
09:30 – 10:00 Briefing
10:00 – 15:30 Hra
15:30 – xx:xx Tombola a guláš

Prológ:
V kontinentálnej krajine Acosta vypukol konflikt medzi skupinou FARC a AUC. Obidve strany sa snažili získať kontrolu nad zdrojmi a územím v regióne. Na začiatku konfliktu sa zdalo, že FARC má väčšiu vojenskú silu a kontrolu nad väčšinou územia. Avšak AUC zahájila neočakávané útoky na niektoré základne FARC, čo im umožnilo prebrať kontrolu nad niektorými oblasťami. Obyvatelia často trpeli násilím a boli nútení k presídleniu do malej usadlosti na hranici bojovej línie.

Štátna polícia na čele so šerifom „Don Pepo“ začala rokovať s oboma skupinami a navrhla im mierovú dohodu. Otázka ale zostáva: Bude AUC pokračovať v boji, alebo sa rozhodne prijať mierovú dohodu?

Pravidlá

Mapa

Na ktorú stranu sa postavíš ty?

Voľné miesta:

2 z 50

Voľné miesta:

0 z 50

AUC

Vstupné: 10€

Registrácia je uzavretá.

FARC

Vstupné: 10€

Registrácia ukončená.

Často kladené otázky

Všetky limity a pravidlá nájdete v sekcii: Pravidlá

Dresscode nebude nijako limitovaný. Hráči budú označený farebnými páskami.

Partneri akcie